Projekt

Mellanblock Fagersta-Dagarn

Översiktlig information om objektet

Objektet avser utförande av byggnation av två nya mellanblock Fagersta – Dagarn, det gamla befintliga mellanblocket slopas. De nya mellanblocken placeras vid km ca 200+100 samt vid km 204+180, vid dessa platser finns vägåtkomst samt teleavgreningar för mellanblocken.

Avesta Krylbo – Frövi är en enkelspårig sträcka på bandel 313 och består av 12 driftplatser med konventionell linjeblockering mellan driftplatserna. Sträckan är tungt belastad med godstrafik och utgör idag huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Med många tåg både söderut och norrut så utgör mötestiden en betydande begränsning i kapaciteten.

Fjärrblockering Fagersta-Ludvika

Signalbolaget är underleverantör till Infrakraft AB i projekt Fjärrblockering Fagersta-Ludvika.

Projektet avser utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk. Entreprenaden innefattar ombyggnation/ny byggnation av vägskyddsanläggningar, byggnation av ersättningsvägar/ tillfartsvägar, nya byggnader (kiosker/ teknikhus) samt införande av Opto 2.0 och elkraftanslutningar. Det innefattar även en betydande ombyggnad av Smedjebackens driftplats.

Anbudssumman är 128 Mkr, Projektet ska vara färdigställt hösten 2021.

Vår organisation behöver förstärkas!
Vi är i behov av fler duktiga tekniker, arbetsledare och projektledare/ projektingenjörer.
Kontakta oss om ni vill veta mer.

Oslo

Kund: Baneservice AS

Projektet är ett underhållsprojekt där vi utför växelrevisioner och påläggssvetsning i Osloregionen. Vi tillhandahåller spårsvetsare i projektet. 

Lediga tjänster - Jobba med oss!

Vi är i behov av fler duktiga tekniker, arbetsledare och projektledare/ projektingenjörer.
Kontakta oss om ni vill veta mer.

Kontakta oss

Tel: 0243-12565
Mail: info@signalbolaget.se