Projekt

DEF-slipersbesiktning

Kund: Infranord

Vi tillhandahåller bantekniker och tillsyningsmän.

Projektet är nationellt och sträcker sig från Borås till Riksgränsen.
Projektet syftar till att identifiera sliprar som är uttjänta alternativt omfattas att fabrikationsfel från tillverkare. Okulär besiktning genomförs varefter resultatet sammanfattas och levereras.

Stockholm C - Sörentorp

Kund: Infranord

Vi tillhandahåller signaltekniker och tillsyningsmän.

Järnvägen norrut från Stockholms central är hårt trafikerad. Förutom gods- och persontåg går det ett stort antal tomtåg mellan centralen och Hagalundsdepån, intill Friends Arena i Solna. Att öka kapaciteten på de spår som tomtågen använder (de så kallade driftspåren) innebär flera fördelar:

  • Snabbare förflyttning av tåg mellan centralen och depån
  • Bättre möjligheter att leda om tåg vid störningar på huvudspåren
  • Ökad kapacitet ut från Stockholms central.

Den ombyggda järnvägen öppnas för trafik våren 2019.

Oslo

Kund: Baneservice AS

Projektet är ett underhållsprojekt där vi utför växelrevisioner och påläggssvetsning i Osloregionen. Vi tillhandahåller spårsvetsare i projektet. 

Lediga tjänster - Jobba med oss!

Vi har inga lediga tjänster just nu.

Kontakta oss

Tel: 0243-12565
Mail: info@signalbolaget.se