Kompetenser

Spårsvetsning

Våra spårsvetsare arbetar oftast på dygnets alla timmar. Tider i spår och temperaturen är vanliga faktorer som styr arbetet.  Våra spårsvetsare har erforderlig utbildning och de certifikat som krävs för det arbete de utför. 

Vi kan erbjuda samtliga svetsmetoder för både räler och växlar i järnvägsmiljö, tunnelbana och spårvägar. 

- Kontakta oss för mer information

SISÄ

Våra Signalsäkerhetskontrollanter (SISÄ) är signaltekniker i grunden. De har också årlig fortbildning inom berörda klasser med godkänt resultat. Vi utbildar och fortbildar våra medarbetare internt med våra certifierade lärare.

Signalsystemet är komplext och dess olika delar påverkar varandra och andra anläggningsdelar varför ett högt säkerhetstänk är viktigt.

- Kontakta oss för mer information

Signalteknik

Våra signaltekniker har utbildning inom området från exempelvis yrkeshögskolor och Trafikverksskolan. En vanlig utbildning är gymnasieutbildning inom elprogrammet i kombination med eftergymnasial utbildning på till exempel Trafikverksskolan.De har också erfarenhet från flertalet olika projekt både i egen regi och tillsammans med våra kunder.    

 

- Kontakta oss för mer information

Banteknik

Våra bantekniker arbetar i huvudsak med spår- och växelbyten, räls- och slipersbyten, spårjusteringar och olika röjningsarbeten efter spåret. De har erfarenhet från flera olika typer av entreprenader och underhållsprojekt. En vanlig utbildning är gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsprogrammet i kombination med eftergymnasial utbildning på till exempel Trafikverksskolan.

- Kontakta oss för mer information

Utbildningar och certifikat 

Våra signaltekniker har genomgått BSGS och BSG1. Viss personal har också utbildats i stlv 59, 65, och 85.

Våra spårsvetsare är utbildade inom termitsvetsning. Vissa har även utbildning inom påsvets 111 och 114, formsvets, växelbyggnation och växelrevision. 

Våra bantekniker är utbildade i SOS/TSM, banteknik och kap&slip.

Inom termitsvetsning har vi certifikat på SKV, PLA, SoWoS och HPW. Vi svetsar också Gatu 56.

Signalbolaget är certifierat enligt SS/EN ISO 3834-2:2005 samt Trans Q.

 

 

 

Fordon och miljökrav

Samtliga av Signalbolagets fordon följer våra beställares krav på utsläppsnivåer och miljöpåverkan.

Signalbolaget har en trafiksäkerhetspolicy som syftar till att minimera de risker i trafiken som företagets anställda kan komma att utsättas för och som kan leda till olycksfall och/eller ohälsa.

Lediga tjänster - Jobba med oss!

Vi är i behov av fler duktiga tekniker, arbetsledare och projektledare/ projektingenjörer.
Kontakta oss om ni vill veta mer.

Kontakta oss

Tel: 0243-12565
Mail: info@signalbolaget.se