Vi är i behov av fler duktiga signaltekniker, SISÄ-tekniker, arbetsledare och projektledare/ projektingenjörer.
Kontakta Hans Lindén på telefon 073-809 56 11 om ni vill veta mer.

Grundläggande för alla på Signalbolaget är att upprätthålla och ständigt förbättra vår verksamhet.
Verksamhetens grundprinciper är ansvar, samverkan och engagemang.

Vi tar ansvar för vårt eget handlande på arbetsplatsen, men även utanför i situationer som påverkar Signalbolaget, arbetskollegor och kunder. Som medarbetare i Signalbolaget tar vi ett stort ansvar och hänsyn då vi befinner oss hos andra företag och myndigheters egendom. Vi kompromissar aldrig med kravet på ansvar, säkerhet och ärlighet. 

Som medarbetare hos Signalbolaget i och utanför arbetet samverkar vi för att alltid göra det bästa och erbjuda våra kunder mertjänster. Då våra tjänster bygger på yrkeskunnande och skicklighet måste medarbetare alltid vara uppmärksamma och observanta, kunna lyssna och samarbeta med kollegor, kunder och andra intressenter på bästa tänkbara sätt.

På Signalbolaget jobbar vi med ständiga förbättringar för att leverera en tjänst, produkt eller service utöver kundens förväntning. Vi följer planering och tider strikt och uppvisar alltid ett starkt engagemang i det vi utför. Signalbolagets personal är företagets yttersta spjutspets närmast kund och andra intressenter.

Signalbolaget har som mål att vara kundens första val på de marknader som Signalbolaget verkar inom. Företaget och dess medarbetare måste vara en god förebild, samhällsmedborgare och följa lagstiftning och policys var vi än genomför vårt arbete.

Signalbolaget verkar för att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och vidtar skäliga åtgärder för att förhindra tillbud och olyckor.

Signalbolaget är kollektivt anslutet och verkar för att arbetstider och ersättningar följer de avtal som är framförhandlade.

Låter det här som företaget du vill engagera och utveckla dig i så gå vidare och sök en ledig tjänst.

Lediga tjänster - Jobba med oss!

Vi är i behov av fler duktiga tekniker, arbetsledare och projektledare/ projektingenjörer.
Kontakta oss om ni vill veta mer.

Kontakta oss

Tel: 0243-12565
Mail: info@signalbolaget.se