Tjänster - signalteknik, spårsvetsning och mycket mer

Vi tillhandahåller utbildning samt fortbildning i SISÄ, JTF och elsäkerhet i teknikgrenarna ban, el, signal och tele (BEST).
Vår spetskompetens ligger inom signalteknik och spårsvetsning, men vi har även mycket goda kunskaper och erfarenheter inom:

 • Signalmontage
 • Reläprovning
 • Signalbesiktning
 • Ibruktagandebesiktning
 • Signalarbetsledning
 • Fjärrstyrning
 • Projektering signal samt hastighetsnedsättningar
 • Byggledning
 • Arbetsledning
 • Fältarbetsledning
 • Påläggssvetsning
 • Formsvetsning
 • Termitsvetsning
 • Växelbyggnation / revision
 • Spårbyggnationer
 • Säkerhetsarbete som rör skydd & säkerhetsledning, tillsyningsmän (JTF), elarbetsansvarig-maskin samt BASTAB
 • Spårbesiktningar
 • Jordning
 • Lågspänning
 • Snöröjning / felavhjälpning
 • Arbetsledning
 • Kopplingsledare
 • Tele

Kontakta oss idag för att veta mer!