Våra referenser

Utbyte av signalställverk

Åstorp (Banverket Produktion). Utbyte från vevställverk till stlv 85 komplett med signaler.

Stations ombyggnad samt spårbyte

Bollnäs - Ljusdal (Infranord). Arbetsledning, fältarbetsledning och tekniker. Ombyggnad av skåp, kurar och växlar.

Atc-utbyggnad

Borlänge-Gävle-Sundsvall (Infranord). Yttre montage av baliser och kablar. Ombyggnad av skåp, kurar och ställverk 65.

Spårbyte

Kimstad - Fiskeby (Strukton). Yttre montage, återmontering och injustering.

Slipersbyte

Flen - Oxelösund (Infranord). Yttre montage, återmontering och injustering.

Stationsombyggnad

Dynäs (Infranord). Total ombyggnad av hela driftplatsen. Även ombyggnader av Mötsal och Svedje.

Neutralisering

Hallsberg-Örebro (Infranord). Arbetsledning, svetsning och Isol-iläggning med svetsning.

Kontaktledningsarbete

Kiruna (Infranord). Montering av utliggare.

Spårbyte

Hallsberg-Örebro (Infranord). Svetsning, tågvarning, vägvakter, jordning.

Koppling av armatur samt jordning

Helsingborg (Infranord). Inkoppling av ny belysning och jordningar av stolpar och signaler.

Kontaktledningsarbete

Narvik (BB Rail Norge). Montering av armaturer och utliggare.

Jordningsarbete

Skänninge (BB Rail Sverige). Stolpjordning och jordningssignaler.

Bangårdsbelysning samt transformatorbyte

(Jernhusen). Byte av bangårdsbelysning och växelvärmetransformator i Tillberga.

Snöröjning/felavhjälpning och perrongunderhåll

Södra Stockholm, Nynäshamn samt stråk 1 till Gnesta vintern (Infranord). Snögeneral, snöarbetsledare och snöröjning i växlar.

Inkoppling av växelvärme samt växelbyggnation

Stockholm (Infranord). Nybyggnation och växelvärmebyggnation.

Besiktningsanmärkningar

Oslos tunnelbana (Infrapartner). Reparation av tungor, korsningar och stödräler.

Kontaktledningsarbete

Malmö C (Infranord). Rivning/montering av kontaktledningsbryggor, montering av utliggare, skarv/avslut högspänningskablar, montering stolp ställverk.

Kontaktledningsarbete

Malmö Citytunnel (Infranord). Montering av utliggare och tråddragning.

Svetsning växlar och spår vid totalavstängning

Oslo C (Strukton Norge). Åtgärder vid driftstopp. Byte av tungor, korsningar och stödräler.

Spårbyte

Storvik-Morshyttan (Strukton). Arbetsledning, demontering och återmontering av signalutrustning.. Jordning, väglag och tågvarning.

Driftsättning

Ådalsbanan/Botniabanan (Bombardier). Inkopplingsskåp och programmering baliser ERTMS.

Kontakta oss idag för att veta mer!