Nyheter

Hässleholm-Åstorp

2017-09-04 08:38

Åstorp-Hässleholm Sth 160

 

Trafikverket ska öka standarden på sträckan Hässleholm-Åstorp genom

anpassning av signalsystemen till sth 160 km/h, utökad försignalering och anpassning

av fällsträckor. Utbyggnaden kommer att minska risken för förseningar samt öka systemets

flexibilitet.

På följande driftplatser/linjer längs Skånebanan kommer arbeten att utföras:

Hässleholm, Finja, Tyringe, Västra Åstorp, Perstorp, Hyllstofta, Klippan, Kvidinge, Kärreberga och Åstorp.

 

Signalbolaget arbetar som UE åt STG i detta projekt.

Vi har egen arbetsledning samt fyra tekniker som arbetar under projektets gång. Vid ibruktagningshelgerna i projektet kommer ytterligare signaltekniker att medverka.

Sydspår är en av våra inhyrdresurs som hjälper till mig all form av maskinarbeten så som t.exutspolning av kabel.

Projektet kommer att tas i bruk under fem ibruktagningshelger, tre under 2017 och två under 2018. Projektet beräknas vara klart och i drift under mars 2018 efter ca 2 månaders förseningar p.g.a. försenade signalhandlingar.

 

Arbeten som ingår för Signalbolaget i projektet:

  • Växelbyten i Tyringe och Lillaryd

  • Anpassning av vägskyddsanläggningar, utbyte till bommar med avbrottskontroll och dubbla bomlyktor

  • Ca 220 nya baliser kommer att läggas ut

  • Omkring 20 000 m kabel kommer att rullas ut

  • 3 vägkurar skall bytas ut

  • 3 nya skåp

  • Ombyggnad i teknikhus, kurar och skåp samt nya spårledningar och vägförsignaler