Nyheter

Nyare inlägg -->

Infranord

Publicerat 2015-01-20 15:43

 

Signalbolaget utförde säkerhetstjänster åt InfraNord vid defslipers besiktning.

 

Daglösen

Publicerat 2015-01-20 00:00

Projekt i Daglösen som bedrves i samarbete med SJT påbörjades under v 22: 

Befintligt reläbaserat signalställverk av äldre typ skulle bytas ut mot ett nytt

reläställverk modell 59. Driftplatsen får en ny spårkonfiguration med nya signaler samt

stopplyktor. Ett nytt stickspår med lokalt omläggbar växel och spårspärr ska

anordnas. Två nya vägskyddsanläggningar skulle anordnas.

Samtliga skåp och kablar byttes ut i Entreprenaden.

Norsk Jernbanedrift

Publicerat 2014-04-16 15:42

Signalbolaget har tecknat ett 2-årigt avtal med Norsk Jernbanedrift. 

Första projektet har startat den 10/6 med 8st signaltekniker. 

Andra projekt genomför v 14 och det blir påläggning av växlar.

Borlänge-Korsnäs

Publicerat 2014-04-16 15:40

Vårt bolag har fått fortsatt förtroende av Strukton att i år genomföra spårbyte mellan Korsnäs och Hofors v13-v26.

Kaisepakte

Publicerat 2013-06-20 08:21

Kaisepakte mötesstation, som ligger på Malmbanan skall upprustas. Man skall rusta upp och förlänga befintliga tågspår, för att klara av att köra längre tåg med större last än idag. Ombyggnaden kommer att ske i 5 etapper. I entreprenaden ingår bla isärflytt av in och utfartssignaler med tillhörande försignal, 2 nya växlar, 1 ny spårspärr samt ombyggnation av 1 spårspärr. Projektet kommer att pågå mellan v 24 och 42.

Alvesta bangård

Publicerat 2013-06-20 08:20

Spårbyte och ballastrening ska utföras på spår 2 och 3 genom Alvesta driftsplats. Samtidigt byts elva stycken spårväxlar (sju enkla och två dubbla korsningsväxlar). Två växelförbindelser flyttas närmare stationsgränserna och byts till annan typ för högre hastighet. Detta medför även ATC-förändringar i ställverket och på linjerna norr och söder om Alvesta. Projektet kommer att pågå mellan v 24 och 34.

Spårbyte Enköping- Ekorlsund

Publicerat 2013-06-19 13:18

Vi på Signalbolaget har fått förtroendet som UE Strukton Rail att vara med på spårbytet och utföra signal-, jordning-, el-, svets-, ban-, maskin-, tågvarnare- samt vut- tjänster från v38-v39

Spårbyte Katrineholm- Baggetorp

Publicerat 2013-06-19 13:16

Vi på Signalbolaget har fått förtroendet som UE Strukton Rail att vara med på spårbytet och utföra signal-, jordning-, el-, svets-, ban-, maskin-, tågvarnare- samt vut- tjänster från v34-v36.

Spårbyte Nyköping- Jönåker

Publicerat 2013-06-19 13:12

Vi på Signalbolaget har fått förtroendet som UE Strukton Rail att vara med på spårbytet och utföra signal-, jordning-, el-, svets-, ban-, maskin-, samt vut- tjänster från v26-v28

Spårbyte Borlänge- Storvik

Publicerat 2013-06-19 13:06

Signalbolaget kommer att utföra signalarbetena för spårbytet mellan Borlänge och Storvik. Första etappen är mellan Borlänge och Korsnäs och den kommer att pågå mellan vecka 33 och vecka 38. Förarbetena pågår från vecka 30. Etapp två kommer att pågå under vecka 18 till vecka 33.

Nyare inlägg -->